Parašat ha-šavua

Parašat ha-šavua (פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ) neboli „týdenní úsek“ čtení z Tóry a haftarot.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 27. 2. 2024

Níže naleznete rozpis týdenních úseků čtení z Tóry a haftarot včetně rychlých odkazů na příspěvky na našem webu, které nějak souvisejí s danou parašou.

V současnosti se zaměřujeme zejména na komentáře z tradičních židovských zdrojů v souvislosti s haftarot a tím, co nějak souvisí s noachidskými přikázáními.

Berešit

„Na počátku“

1. kniha Mojžíšova / Genesis

ParašaČtení z TóryHaftara
BerešitBerešit 1:1-6:8Ješajahu 42:5-43:10
NoachBerešit 6:9-11:32Ješajahu 54:1-55:5
Lech lechaBerešit 12:1-17:27Ješajahu 40:27-41:16
VajeraBerešit 18:1-22:24Melachim bejt 4:1-37
Chajej SaraBerešit 23:1-25:18Melachim alef 1:1-1:31
ToldotBerešit 25:19-28:9Malachi 1:1-2:7
VajeceBerešit 28:10-32:2Hošea 11:7-11:11, 12:1-12:12, 12:13-14:10;
Joel 2:26-2:27
VajišlachBerešit 32:3-36:42Ovadja 1:1-1:21
VaješevBerešit 37:1-40:23Amos 2:6-3:8
MikecBerešit 41:1-44:17Melachim alef 3:15-4:1
VajigašBerešit 44:18-47:27Jechezkel 37:15-37:28
VajchiBerešit 47:28-50:26Melachim alef 2:1-2:12
Rozdělení knihy Berešit na jednotlivé parašot včetně haftarot

Šemot

„Jména“

2. kniha Mojžíšova / Exodus

ParašaČtení z TóryHaftara
ŠemotŠemot 1:1-6:1Jirmejahu 1:1-2:3
Ješajahu 27:6-28:13, 29:22-29:23
VaeraŠemot 6:2-9:35Jechezkel 28:25-29:21
BoŠemot 10:1-13:16Jirmejahu 46:13-46:28
BešalachŠemot 13:17-17:16Šoftim 4:4-5:31
JitroŠemot 18:1-20:23Ješajahu 6:1-6:13, 7:1-7:6, 9:5-9:6
MišpatimŠemot 21:1-24:18Jirmejahu 34:8-34:22, 33:25-33:26
TerumaŠemot 25:1-27:19Melachim alef 5:26-6:13
TecaveŠemot 27:20-30:10Jechezkel 43:10-43:27
Ki tisaŠemot 30:11-34:35Melachim alef 18:1-18:39
VajakhelŠemot 35:1-38:20Melachim alef 7:13-7:26, 7:40-7:50
PekudejŠemot 38:21-40:38Melachim alef 7:51-8:21
Rozdělení knihy Šemot na jednotlivé parašot včetně haftarot

Vajikra

„A zavolal“

3. kniha Mojžíšova / Leviticus

ParašaČtení z TóryHaftara
VajikraVajikra 1:1-5:26Ješajahu 43:21-44:23
CavVajikra 6:1-8:36Jirmejahu 7:21-8:3, 9:22-9:23
ŠeminiVajikra 9:1-11:47Šemuel bejt 6:1-7:17
TazriaVajikra 12:1-13:59Melachim bejt 4:42-5:19
MecoraVajikra 14:1-15:33Melachim bejt 7:3-7:20
Acharej motVajikra 16:1-18:30Jechezkel 22:1-22:19
KedošimVajikra 19:1-20:27Amos 9:7-9:15 (Jechezkel 20:1-20:20)
EmorVajikra 21:1-24:23Jechezkel 44:15-44:31
BeharVajikra 25:1-26:2Jirmejahu 32:6-32:27
BechukotajVajikra 26:3-27:34Jirmejahu 16:19-17:14
Rozdělení knihy Vajikra na jednotlivé parašot včetně haftarot

Bemidbar

„Na poušti“

4. kniha Mojžíšova / Numeri

ParašaČtení z TóryHaftara
BemidbarBemidbar 1:1-4:20Hošea 2:1-2:22
NasoBemidbar 4:21-7:89Šoftim 13:2-13:25
BehaalotchaBemidbar 8:1-12:16Zecharja 2:14-4:7
Šelach lechaBemidbar 13:1-15″41Jehošua 2:1-2:24
KorachBemidbar 16:1-18:32Šemuel alef 11:14-12:22
ChukatBemidbar 19:1-22:1Šoftim 11:1-11:33
BalakBemidbar 22:2-25:9Micha 5:6-6:8
PinchasBemidbar 25:10-30:1Melachim alef 18:46-19:21
MatotBemidbar 30:2-32:42Jirmejahu 1:1-1:23
MasejBemidbar 33:1-36:13Jirmejahu 2:4-2:28, 3:4
Rozdělení knihy Bemidbar na jednotlivé parašot včetně haftarot

Devarim

„Slova“

5. kniha Mojžíšova / Deuteronomium

ParašaČtení z TóryHaftara
DevarimDevarim 1:1-3:22Ješajahu 1:1-1:27
VaetchananDevarim 3:23-7:11Ješajahu 40:1-40:26
EkevDevarim 7:12-11:25Ješajahu 49:14-51:3
ReeDevarim 11:26-16:17Ješajahu 54:11-55:5
ŠoftimDevarim 16:18-21:9Ješajahu 51:12-52:12
Ki teceDevarim 21:10-25:19Ješajahu 54:1-55:5
Ki tavoDevarim 26:1-29:8Ješajahu 60:1-60:22
NicavimDevarim 29:9-30:20Ješajahu 61:10-63:9
(je-li paraša spojená s Vajelech: Ješajahu 61:10-61:11, 62:1-62:12, 63:1-63:9)
VajelechDevarim 31:1-31:30Hošea 14:2-14:10 Micha 7:18-20 (o Šabat šuva: Hošea 14:2-14:10, Joel 2:15-2:27)
HaazinuDevarim 32:1-32:52Joel 2:15-2:27 (o Šabatu po Jom kipur: Šemuel bejt 22:1-22:51) Jechezkel 17:22-18:32
Vezot haberachaDevarim 33:1-34:12Jehošua 1:1-18
Rozdělení knihy Devarim na jednotlivé parašot včetně haftarot

Svátky

SvátekČtení z TóryHaftara
Šabat erev Roš chodešŠemuel alef 20:18-20:42
Šabat Roš chodešmaftir: Bemidbar 28:9-28:15Ješajahu 66:1-66:24
1. den PesachŠemot 12:21-12:51
maftir: Bemidbar 28:16-28:25
Jehošua 3:5-3:7, 5:2-6:1 a 6:27
2. den PesachVajikra 22:26-23:44
maftir: Bemidbar 28:16-28:25
Melachim bejt 23:1-23:9 a 23:21-23:25
Šabat chol ha-moed PesachŠemot 33:12-34:26
maftir: Bemidbar 28:19-28:25
Jechezkel 37:1-37:14
1. den Roš ha-šanaBerešit 21:1-21:34
maftir: Bemidbar 29:1-29:6
Šemuel alef 1:1-2:10
2. den Roš ha-šanaBerešit 22:1-22:24 maftir: Bemidbar 29:1-29:6Jirmejahu 31:1-31:19
Sváteční čtení – rozpis zatím není úplný

Tanach

 • Tóra / 5. knih Mojžíšových
  • Berešit / Genesis
  • Šemot / Exodus
  • Vajikra / Leviticus
  • Bemidbar / Numeri
  • Devarim / Deuteronomium
 • Neviim / Proroci
  • Jehošua / Jozue
  • Šoftim / Soudců
  • Šemuel / Samuel
  • Melachim / Královské
  • Ješajahu / Izajáš
  • Jirmejahu / Jeremjáš
  • Jechezkel / Ezechiel
  • Trej asar / 12. Proroků
   • Hošea / Ozeáš
   • Joel
   • Amos
   • Ovadja / Abdijáš
   • Jona / Jonáš
   • Micha / Micheáš
   • Nachum / Nahum
   • Havakuk / Abakuk
   • Cefanja / Sofonjáš
   • Chagaj / Ageus
   • Zecharja / Zacharjáš
   • Malachi / Malachiáš
 • Ketuvim / Spisy
  • Tehilim / Žalmy
  • Mišlej / Přísloví
  • Ijov / Jób
  • Šir ha-širim / Píseň písní
  • Rut
  • Ejcha / Pláč
  • Kohelet / Kazatel
  • Ester
  • Danijel / Daniel
  • Ezra-Nechemja / Ezdráš-Nehemiáš
  • Divrej ha-jamim / Paralipomenon

Halacha

Na otázku, zda smí být noachida vyvoláván ke čtení z Tóry, rabi Chajim Richman odpovídá následovně: „V jedné noachidské komunitě v Texasu, kterou jsme tam pomáhali založit, se každý Šabat schází okolo šedesáti rodin, které si společně čtou příslušné čtení z Tóry na daný týden ve svém rodném jazyce (angličtině) z tištěných knih nakladatelství Artscroll (tradiční židovské nakladatelství ve Spojených Státech). Tamní gabaj (správce této komunity, גַּבַּאי) vždy vyvolává sedm mužů, kteří jeden po druhém chodí a čtou nahlas část daného úseku. Předtím než začnou číst svou část, každý předvolaný vždy nejprve pronáší následující požehnání, které jsem jim doporučil: „Požehnány jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi vyvolil Jisrael ze všech národů a dal jsi jim Tóru, abychom se jejich prostřednictvím mohli učit. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, dárce Tóry Svému lidu, Jisraeli.“ Rabi Uri Šerki doplňuje: Noachida nemůže být předvolán ke čtení z Tóry [tradičním způsobem v synagóze za přítomnosti židů] z následujících důvodů: 1) Nebyla by tím splněna povinnost židovských účastníků. 2) Noachida nemůže říct [tradiční židovské] požehnání „jenž nás vyvolil ze všech národů světa a dal nám Tóru“ [, jelikož by to nebyla pravda]. 3) Radbaz nedovoloval noachidům vykonávat micvot v souvislosti se svitkem Tóry a [tradiční židovské] předvolávání ke čtení z Tóry je s tímto úzce spojené. Nicméně noachidé smějí číst řádným způsobem [bez svitku Tóry] v rámci své vlastní komunity, jakmile přijmou noachidská přikázání před bejt din.1

Poznámky

 1. Článek: „Bnei Noach Torah Reading“, noahideworldcenter.org []