Parašat ha-šavua

Parašat ha-šavua (פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ) neboli „týdenní úsek“ čtení z Tóry a haftarot.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 8. 11. 2022

Níže naleznete rozpis týdenních úseků čtení z Tóry a haftarot včetně rychlých odkazů na příspěvky na našem webu, které nějak souvisejí s danou parašou.

V současnosti se zaměřujeme zejména na komentáře z tradičních židovských zdrojů v souvislosti s haftarot a tím, co nějak souvisí s noachidskými přikázáními.

Berešit

„Na počátku“

1. kniha Mojžíšova / Genesis

ParašaČtení z TóryHaftara
BerešitBerešit 1:1-6:8Ješajahu 42:5-43:10
NoachBerešit 6:9-11:32Ješajahu 54:1-55:5
Lech lechaBerešit 12:1-17:27Ješajahu 40:27-41:16
VajeraBerešit 18:1-22:24Melachim bejt 4:1-37
Chajej SaraBerešit 23:1-25:18Melachim alef 1:1-1:31
ToldotBerešit 25:19-28:9Malachi 1:1-2:7
VajeceBerešit 28:10-32:2Hošea 11:7-11:11, 12:1-12:12, 12:13-14:10;
Joel 2:26-2:27
VajišlachBerešit 32:3-36:42Ovadja 1:1-1:21
VaješevBerešit 37:1-40:23Amos 2:6-3:8
MikecBerešit 41:1-44:17Melachim alef 3:15-4:1
VajigašBerešit 44:18-47:27Jechezkel 37:15-37:28
VajchiBerešit 47:28-50:26Melachim alef 2:1-2:12
Rozdělení knihy Berešit na jednotlivé parašot včetně haftarot

Šemot

„Jména“

2. kniha Mojžíšova / Exodus

ParašaČtení z TóryHaftara
ŠemotŠemot 1:1-6:1Jirmejahu 1:1-2:3
Ješajahu 27:6-28:13, 29:22-29:23
VaeraŠemot 6:2-9:35Jechezkel 28:25-29:21
BoŠemot 10:1-13:16Jirmejahu 46:13-46:28
BešalachŠemot 13:17-17:16Šoftim 4:4-5:31
JitroŠemot 18:1-20:23Ješajahu 6:1-6:13, 7:1-7:6, 9:5-9:6
MišpatimŠemot 21:1-24:18Jirmejahu 34:8-34:22, 33:25-33:26
TerumaŠemot 25:1-27:19Melachim alef 5:26-6:13
TecaveŠemot 27:20-30:10Jechezkel 43:10-43:27
Ki tisaŠemot 30:11-34:35Melachim alef 18:1-18:39
VajakhelŠemot 35:1-38:20Melachim alef 7:13-7:26, 7:40-7:50
PekudejŠemot 38:21-40:38Melachim alef 7:51-8:21
Rozdělení knihy Šemot na jednotlivé parašot včetně haftarot

Tanach

 • Tóra / 5. knih Mojžíšových
  • Berešit / Genesis
  • Šemot / Exodus
  • Vajikra / Leviticus
  • Bemidbar / Numeri
  • Devarim / Deuteronomium
 • Neviim / Proroci
  • Jehošua / Jozue
  • Šoftim / Soudců
  • Šemuel / Samuel
  • Melachim / Královské
  • Ješajahu / Izajáš
  • Jirmejahu / Jeremjáš
  • Jechezkel / Ezechiel
  • Trej asar / 12. Proroků
   • Hošea / Ozeáš
   • Joel
   • Amos
   • Ovadja / Abdijáš
   • Jona / Jonáš
   • Micha / Micheáš
   • Nachum / Nahum
   • Havakuk / Abakuk
   • Cefanja / Sofonjáš
   • Chagaj / Ageus
   • Zecharja / Zacharjáš
   • Malachi / Malachiáš
 • Ketuvim / Spisy
  • Tehilim / Žalmy
  • Mišlej / Přísloví
  • Ijov / Jób
  • Šir ha-širim / Píseň písní
  • Rut
  • Ejcha / Pláč
  • Kohelet / Kazatel
  • Ester
  • Danijel / Daniel
  • Ezra-Nechemja / Ezdráš-Nehemiáš
  • Divrej ha-jamim / Paralipomenon

Halacha

Na otázku, zda smí být noachida vyvoláván ke čtení z Tóry, rabi Chajim Richman odpovídá následovně: „V jedné noachidské komunitě v Texasu, kterou jsme tam pomáhali založit, se každý Šabat schází okolo šedesáti rodin, které si společně čtou příslušné čtení z Tóry na daný týden ve svém rodném jazyce (angličtině) z tištěných knih nakladatelství Artscroll (tradiční židovské nakladatelství ve Spojených Státech). Tamní gabaj (správce této komunity, גַּבַּאי) vždy vyvolává sedm mužů, kteří jeden po druhém chodí a čtou nahlas část daného úseku. Předtím než začnou číst svou část, každý předvolaný vždy nejprve pronáší následující požehnání, které jsem jim doporučil: „Požehnány jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi vyvolil Jisrael ze všech národů a dal jsi jim Tóru, abychom se jejich prostřednictvím mohli učit. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, dárce Tóry Svému lidu, Jisraeli.“ Rabi Uri Šerki doplňuje: Noachida nemůže být předvolán ke čtení z Tóry [tradičním způsobem v synagóze za přítomnosti židů] z následujících důvodů: 1) Nebyla by tím splněna povinnost židovských účastníků. 2) Noachida nemůže říct [tradiční židovské] požehnání „jenž nás vyvolil ze všech národů světa a dal nám Tóru“ [, jelikož by to nebyla pravda]. 3) Radbaz nedovoloval noachidům vykonávat micvot v souvislosti se svitkem Tóry a [tradiční židovské] předvolávání ke čtení z Tóry je s tímto úzce spojené. Nicméně noachidé smějí číst řádným způsobem [bez svitku Tóry] v rámci své vlastní komunity, jakmile přijmou noachidská přikázání před bejt din.1

Poznámky

 1. Článek: „Bnei Noach Torah Reading“, noahideworldcenter.org []