Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajera

Melachim Bejt (2. Královská) 4:1-37 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 18:1-22:24. Název „Vajera“, jenž je překládán slovy „[A] zjevil se“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje proroctví, které Elíša vypověděl Šunamitce […]