Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Sukot

Zecharja (Zacharjáš) 14:1-21

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16. Pokud první den svátku Sukot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.