O nás

Kdo jsme?

Šalom! Vítá Vás noachidské společenství Bejt Avraham z Třince.
Kde nás najdete?

V minulosti jsme ale vystupovali pod starším názvem „Jaldej ha-Derech“.
Stručná minulost Jaldej ha-Derech

Naše činnost

Nyní si říkáme „Bejt Avraham“ a věnujeme se životu v souladu s noachidským právem. Řídíme se vysvětleními tradičních rabínů v souladu s Ústní Tórou. Dále jsme v úzkém spojení se společností Brit OlamNoahide World Center (Celosvětové ústředí pro noachidy) v Jeruzalémě, a zejména pak s Rabínem Chajimem Goldbergem, který je výkonným ředitelem této společnosti a který je zároveň připraven poskytnout nám odbornou poradu v případě, že vyvstane nějaká halachická otázka – tedy otázka, jak postupovat v souladu s výkladem Ústní Tóry.

Překladatelská činnost

V současnosti usilovně pracujeme na vydání překladu knihy Brit šalom, která obsahuje podrobný přehled halachot vhodných pro noachidy. Knihu napsal Rabi Uri Šerki, který je předsedou společnosti Brit Olam. Kniha si získala uznání mnoha rabínů po celém světě.

21. 05. 2021 – Překlad je téměř hotov! Všechny poznámky a obsahové změny oproti nejnovějšímu vydání této knihy již jsou doplněny. Nyní se soustředíme na jazykovou úpravu a na uvedení tištěné podoby do oběhu.

Judaismus – osvěta pro nežidy
Budoucnost

V budoucnu bychom se rádi věnovali překladům dalších stěžejních děl pro noachidy a také bychom rádi navázali těsnou spolupráci s židovskými obcemi v České republice.

Proč derech?

Hebrejské slovo derech (דֶּרֶךְ), které se nejčastěji překládá jako „cesta“, může mít více významů:

  • „někam se ubírat“ – např. „oklikou cestou pouští Rákosového moře“ (2. Mojžíšova 13:18).
    • vždyť nám také delší dobu trvalo, než jsme se začali věnovat tomu, co je podstatné pro nežidy, totiž noachidským přikázáním!
  • „způsob, jakým Bůh řídí svět“ – Rabi Moše Chajim Lucato např. přesně v tomto duchu dal jedné ze svých nejznámějších knih název Derech ha-Šem, ale podobné slovní spojení nalezneme již v Tóře v souvislosti s Avrahamem: „protože přikáže svým synům a své rodině po sobě zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo, …“ (1. Mojžíšova 18:19)
    • Ha-Šem (doslova „to Jméno“) je významově totéž, co „Hospodin“, tedy zástupné jméno, protože Boží Jméno z úcty k ha-Šem nevyslovujeme!
  • či „slušné vychování“ neboli tzv. „derech erec“ (דֶּרֶךְ אֶרֶץ)
    • „derech erec“ může jindy znamenat i „živobytí“ apod.

Původní význam těchto stránek v minulosti úzce souvisel s tzv. „mesiánským“ judaismem, nicméně tento směr jsme nadobro opustili. Proto si již neříkáme Jaldej ha-Derech (Děti té Cesty), ale Bejt Avraham (Dům Abrahámův) – již se necítíme být „na cestách“ – zakořenili jsme totiž v tradičním judaismu. Původní název našich stránek „derech.cz“ však zůstává zachován, pouze dochází k významnému posunu jeho významu, který vystihuje současný stav. Baruch ha-Šem!