O nás

Bližší údaje o nás a těchto webových stránkách pro noachidy.

Kdo jsme?

O nás - Noachidské společenství Bejt Avraham z Třince

Šalom! Vítá Vás noachidské společenství Bejt Avraham z Třince.
Kde nás najdete?

V minulosti jsme vystupovali pod starším názvem „Jaldej ha-Derech“.
Stručná minulost Jaldej ha-Derech

Více o nás

Nyní si říkáme „Bejt Avraham“ a věnujeme se životu v souladu s noachidským právem. Řídíme se vysvětleními tradičních rabínů v souladu s Ústní Tórou. Dále jsme v úzkém spojení se společností Brit olamNoahide World Center (Celosvětové ústředí pro noachidy) v Jeruzalémě, a zejména pak s rabínem Chajimem Goldbergem, který je výkonným ředitelem této společnosti a který je zároveň připraven poskytnout nám odbornou poradu v případě, že vyvstane nějaká halachická otázka – tedy otázka, jak postupovat v souladu s výkladem Ústní Tóry.

Překladatelská činnost

V roce 2021 jsme dokončili první český překlad knihy Brit šalom, která obsahuje podrobný přehled halachot vhodných pro noachidy. Knihu napsal rabi Uri Šerki, který je předsedou společnosti Brit Olam. Kniha si získala uznání mnoha rabínů a noachidů po celém světě.

Nyní se soustřeďujeme na její studium a připravujeme k ní i stručný komentář.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom

Poznámka: Prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů; překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou.

Naše další překlady naleznete zde:
Výňatky z židovských zdrojů (a některé naše překlady)

V současnosti dále usilovně pracujeme zejména na překladech děl rabího Uri Šerkiho. Vybrané části lze nahlížet zde: Rabi Uri Šerki – české překlady

Osvěta pro nežidy

Pravidelně rozesíláme i podrobnější komentáře ke knize Brit šalom.

K odběru se snadno přihlásíte zde:
Přihlásit se k odběru pravidelných emailů
Ucelený přehled se nalézá v článku:
Brit Šalom hlouběji
Najdete je také v rubrice:
Pojďme a vystupme

Budoucnost

V budoucnu bychom se rádi věnovali překladům dalších stěžejních děl pro noachidy a také bychom rádi navázali těsnější spolupráci s židovskými obcemi v České republice.

Co o nás říct závěrem?

Hebrejské slovo derech (דֶּרֶךְ), které se nejčastěji překládá jako „cesta“, může mít více významů:

  • „někam se ubírat“ – např. „oklikou cestou pouští Rákosového moře“ (2. Mojžíšova 13:18).
    • vždyť nám také delší dobu trvalo, než jsme se začali věnovat tomu, co je podstatné pro nežidy, totiž noachidským přikázáním!
  • „způsob, jakým Bůh řídí svět“ – Rabi Moše Chajim Lucato např. přesně v tomto duchu dal jedné ze svých nejznámějších knih název Derech ha-Šem, ale podobné slovní spojení nalezneme již v Tóře v souvislosti s Avrahamem: „protože přikáže svým synům a své rodině po sobě zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo, …“ (1. Mojžíšova 18:19)
    • Ha-Šem (doslova „to Jméno“) je významově totéž, co „Hospodin“, tedy zástupné jméno, protože Boží Jméno z úcty k ha-Šem nevyslovujeme!
  • či „slušné vychování“ neboli tzv. „derech erec“ (דֶּרֶךְ אֶרֶץ)
    • „derech erec“ může jindy znamenat i „živobytí“ apod.

Původní význam těchto stránek v minulosti úzce souvisel s tzv. „mesiánským“ judaismem, nicméně tento směr jsme nadobro opustili. Proto si již neříkáme Jaldej ha-Derech (Děti té Cesty), ale Bejt Avraham (Dům Abrahámův) – již se necítíme být „na cestách“ – zakořenili jsme totiž v tradičním judaismu. Původní název našich stránek „derech.cz“ však zůstává zachován, pouze dochází k významnému posunu jeho významu, který vystihuje současný stav. Baruch ha-Šem!