Rubriky
Haftarot

Haftarat Pekudej

Melachim Alef (1. Královská) 7:51-8:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 38:21-40:38. Název „Pekudej“, jenž je překládán jako „Registr“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje dokončení stavby Chrámu, což se podobá popisu […]