Rubriky
Haftarot

Haftarat Vezot haberacha

Jehošua (Jozue) 1:1-18

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim 33:1-34:12, která se čte o slavnosti Simchat Tora (Radost z Tóry), při níž se uzavírá roční období, v jehož průběhu je obřadně přečteno všech pět knih Mojžíšových. Název „Vezot haberacha“, jenž je překládán slovy „A toto je ono požehnání“ (Efraim Sidon), je tvořen prvními dvěma slovy hebrejského zápisu paraši.