Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaješev

Amos (Ámos) 2:6-3:8 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 37:1-40:23. Název „Vaješev“, jenž je překládán jako „(A) se usadil“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení), je místo haftarat Vaješev […]