Doporučená četba

Doporučená četba pro každého, koho zajímá judaismus a noachidská přikázání.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 8. 11. 2022

Doporučená četba v češtině

Tanach

V češtině zatím nevyšel židovský překlad celého Tanachu. Křesťanská Bible není to stejné co židovský Tanach! Člověk tedy nejlépe udělá, vynaloží-li část svého úsilí také na hebrejštinu. V současnosti již vyšlo: celá Tóra (pět knih Mojžíšových) spolu s příslušnými haftarot, tedy úseky z tzv. Neviim neboli Proroků, které se čtou pravidělně jako součást týdenního rozpisu čtení Tóry. Některé z Ketuvim neboli Spisů. Ty se čtou zejména o příslušných svátcích, např. Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester. Žalmy nalézáme také útržkovitě jako nedílnou součást sidurů neboli tradičních židovských modlitebních knih. Tanach se tedy skládá z Tóry, Neviim a Ketuvim. Tzv. Nový Zákon není součástí Tanachu! Pro správné pochopení židovského Písma je nutno obeznámit se důkladně také s židovskou tradicí, nestačí jen znát psané znění jednotlivých spisů.

 • Pět knih Mojžíšových – Rabi Efraim Sidon. Soudobé hebrejsko-české znění Tóry, které obsahuje i haftarot.
 • Pět svátečních svitků – Rabi Efraim Sidon. Soudobé hebrejsko-české znění.
 • Kniha žalmů s Rašiho výkladem – Viktor Fischl.

Modlitby a svátky

 • Sidur Sichat Jicchak – hebrejsko-české znění židovských modliteb z roku 1937. Jedná se o PDF sken, který byl původně uveřejněn na stránkách společnosti Olam (jejich webové stránky však před časem zanikly).
 • Sidur Zichron David Jisrael – Jiří Blažek. Jedná se o soudobé hebrejsko-české znění židovských modliteb.
 • Svět modliteb – Elie Munk.
 • Nová pražská pesachová Hagada – Rabi Efraim Sidon.
 • Židovské svátky – Jan Divecký.
 • Šabat – Abraham Joshua Heschel.

Halacha

 • Brit šalom Rabi Uri Šerki. Jedná se o sbírku halachot pro nežidy, kterou v roce 2020 vydala společnost Brit Olam. V listopadu 2021 jsme dokončili její český překlad, který lze zakoupit zde: Brit šalom v tištěné podobě (česky). S prodejem nemáme nic společného, knihu jsme pouze přeložili. Jednotlivé kapitoly zůstávají k nahlédnutí i zde: Brit šalom (pracovní překlad).
 • Kicur šulchan aruch – Rabi Šlomo Ganzfried.
 • Šaarej halacha – Rabi Zeev Greenwald.
 • Praktický judaismus – Rav Jisrael Meir Lau.

Mišna

 • Šest pořádků Mišny – Jiří Blažek. Zatím stále vycházejí nové díly.
 • Pirkej avot – Jiří Blažek.

Ostatní

 • Kapitoly rabiho Eliezera – Rabi Efraim Sidon.
 • Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (Šmona prakim) – Rambam.
 • Příběhy Tóry – Jan Divecký.
 • Izrael soudců a králů – Jan Divecký.
 • Králové Izraele – Jan Divecký.
 • O svobodě a náboženství – Rabi Jonathan Sacks.
 • Týdenní čtení z Tóry – Rabi Jonathan Sacks.
 • Osamělý člověk víry – Rabi Josef Solovějčik.
 • Halachický člověk – Rabi Josef Solovějčik.
 • Ner micva – Maharal.
 • Netivot olam – Maharal. Stezka návratu. Stezka Tóry.
 • Derech chajim – Maharal.
 • Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů – Saadja Gaon.
 • Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů) známá jako Kuzari – Jehuda ha-Levi.
 • Talmud pro každého – Avraham Cohen.
 • Smysluplný život – Simon Jacobson.
 • Vnitřní pouto – Rabi Dovid Nissan Dubov.
 • Judaismus od A do Z, slovník pojmů a termínů – Jaakov Newman, Gavriel Sivan.
 • Ratolest Davidova – David Gans.
 • Nachmanidovy polemiky – Ramban.
 • Příběhy Rabi Nachmana.
 • Meditace a Bible – Rabi Aryeh Kaplan.

Doporučená četba zahraniční

Modlitby a svátky

 1. Sidur Brit olam – Rabi Uri Šerki. Jedná se o sidur určený noachidům. Zatím však nevyšel česky.

Doporučená četba online

 • Sefaria – internetový portál s mnoha stěžejními díly judaismu.