Ševa micvot benej Noach

Online

Kdy? Co je obsahem kurzu? Pravidelný online kurz zaměřený na studium sedmi základních kategorií micvot (oblastí příkazů a zákazů, které v judaismu slouží jako pojítko mezi Bohem a lidmi) určených tzv. noachidům (potomkům Noeho) – tedy každému, kdo se nenarodí jako “žid” (a současně k židovství “nekonvertuje”, jelikož např. nemá touhu stát se židem nebo […]

Pravidelná akce Kuzari

Kuzari

Online

Kdy? Pokračování: Kuzari, pojednání II., odstavec 3. Co je obsahem kurzu? Pravidelný online kurz zaměřený na studium knihy Kuzari rabího Jehudy ha-Levi. Kurz je vyučován z pohledu tradičního judaismu. Komu je kurz určen? Kurz je otevřen každému, koho téma upřímně zajímá (nezávisle na vyznání). Prostor pro mezináboženský dialog však bude omezen jen do té míry, aby každý student […]