Rubriky
Haftarot

Haftarat Mecora

Melachim Bejt (2. Královská) 7:3-20 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 14:1-15:33. Název „Mecora“, jenž je překládán jako „Malomocný“, je zároveň […]