Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Sukot

Melachim Alef (1. Královská) 8:2-21

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16.

Naposledy změněno: 26. 9. 2023