Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat chol ha-moed šel Sukot

Jechezkel (Ezechiel) 38:18-39:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 33:12-34:26 s příslušným zvláštním maftirem („uzavírající“ čtené části Tóry). Tato paraša a haftara je čtena pouze v případě, že Šabat připadne na některý prostřední den svátku Sukot (stánků), tzn. 3. až 6. den.

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Sukot

Melachim Alef (1. Královská) 8:2-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16.

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Sukot

Zecharja (Zacharjáš) 14:1-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16. Pokud první den svátku Sukot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Haazinu

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 32:1-52. Název „Haazinu“, jenž je překládán slovem „Naslouchejte“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-mincha šel Jom kipur

Jona (Jonáš) 1:1-4:11, Micha (Micheáš) 7:18-20 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro odpolední bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 18:1-30. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato odpolední sváteční paraša společně s ranní sváteční parašou považována za týdenní […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-šacharit šel Jom kipur

Ješajahu (Izajáš) 57:14-58:14 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro ranní bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-34 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:7-11. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato ranní sváteční […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Roš ha-šana

Jirmejahu (Jeremjáš) 31:1-19 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Roš ha-šana (židovského Nového roku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 22:1-24 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:1-6. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje Boží odpuštění […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Roš ha-šana

Šmuel Alef (1. Samuelova) 1:1-2:10 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Roš ha-šana (židovského Nového roku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 21:1-34 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:1-6. Pokud Roš ha-šana připadne na Šabat, pak je […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Nicavim

Ješajahu (Izajáš) 61:10-63:9 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 29:9-30:20 (v Bibli kralické 29:10-30:20). Název „Nicavim“, jenž je překládán slovem „Stojíte“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tavo

Ješajahu (Izajáš) 60:1-22 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 26:1-29:8 (v Bibli kralické 26:1-29:9). Název „Ki tavo“, jenž je překládán slovem „Přijdeš-li“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara námětově přímo […]