Rubriky
Haftarot

Haftarat Jitro

Ješajahu (Izajáš) 6:1-7:6; 9:5-6 (v Bibli kralické 6:1-7:6; 9:6-7) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 18:1-20:23. Název „Jitro“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Jméno Jitro se vykládá jako „Jeho zbytek“. Výše uvedená haftara […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bešalach

Šoftim (Soudců) 4:4-5:31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-17:16. Název „Bešalach“, jenž je překládán souslovím „Když vyhnal“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vítězství bojovníků, v jejichž čele stála prorokyně Devora (Debóra) […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bo

Jirmejahu (Jeremjáš) 46:13-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 10:1-13:16. Název „Bo“, jenž je překládán jako „Pojď“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, obsahuje ohlášení trestů, které přijdou na Egypťany. […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaera

Jechezkel (Ezechiel) 28:25-29:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 6:2-9:35. Název „Vaera“, jenž se dá přeložit souslovím „Ano, ukázal jsem se“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, pojednává o vysvobození […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šemot

Ješajahu (Izajáš) 27:6-28:13; 29:22-23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 1:1-6:1. Název „Šemot“, jenž je překládán slovem „Jména“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Názvu „Šemot“ je rovněž používáno k označení celé Druhé knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se čte proto, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajechi

Melachim Alef (1. Královská) 2:1-12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 47:28-50:26. Název „Vajechi“, jenž se dá přeložit souslovím „(A) žil“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša pojednává o tom, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajigaš

Jechezkel (Ezechiel) 37:15-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 44:18-47:27. Název „Vajigaš“, jenž je překládán jako „Tu přistoupil“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní prorok pojednává o tom, že v čase Vykoupení sehrají […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat rišon šel Chanuka

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7) Výše uvedená haftara (oddíl čtení z Proroků) se čte o prvním Šabatu, který připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení). Většinou je takový chanukový Šabat pouze jeden, ve výjimečných případech však mohou být dva – to v případě, že Šabat připadne jak na první, tak na poslední den svátku Chanuka […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaješev

Amos (Ámos) 2:6-3:8 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 37:1-40:23. Název „Vaješev“, jenž je překládán jako „(A) se usadil“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení), je místo haftarat Vaješev […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajišlach

Ovadja (Abdijáš) 1:1-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 32:3-36:43 (v Českém ekumenickém překladu 32:4[3]-36:43). Název „Vajišlach“, jenž je překládán jako „(A) vyslal“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje proroctví Ovadji, jenž […]