Rubriky
Haftarot

Haftarat Balak

Micha (Micheáš) 5:6-6:8 (v Bibli kralické 5:7-6:8) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 22:2-25:9. Název „Balak“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Chukat

Šoftim (Soudců) 11:1-33 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22:1. Název „Chukat“, jenž je překládán slovem „Nařízení“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 7. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vojenský střet mezi […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Korach

Šmuel Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 16:1-18:32. Název „Korach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje jednání […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šelach lecha

Jehošua (Jozue) 2:1-24 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 13:1-15:41 (v Bibli kralické 13:2-15:41). Název „Šelach lecha“, jenž je překládán slovy „Vyšli si“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Behaalotcha

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 8:1-12:16 (v Bibli kralické 8:1-13:1). Název „Behaalotcha“, jenž je překládán slovy „Když budeš zapalovat“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí. Výše […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Naso

Šoftim (Soudců) 13:2-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 4:21-7:89. Název „Naso“, jenž je překládán slovem „Zjisti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši (týdenním oddílu čtení z Tóry) jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bemidbar

Hošea (Ozeáš) 2:1-22 (v Bibli kralické 1:10-2:20) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 1:1-4:20. Název „Bemidbar“, jenž je překládán slovy „V poušti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šabat erev Roš chodeš

Šmuel Alef (1. Samuelova) 20:18-42 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, po němž následuje den, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že začátek haftary popisuje, jak Jehonatan (Jónatan) mluví k Davidovi právě v tento erev (předvečer) Roš chodeš těmito slovy: „Zítra je slavnost novoluní, …“

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bechukotaj

Jirmejahu (Jeremjáš) 16:19-17:14 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 26:3-27:34. Název „Bechukotaj“, který je překládán slovy „Mými nařízeními“ (Efraim Sidon), je zároveň druhou částí slova, jež se nachází v hebrejském zápise paraši jako první v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Behar

Jirmejahu (Jeremjáš) 32:6-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 25:1-26:2. Název „Behar“, jenž je překládán slovy „Na hoře“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Tato haftara se čte proto, že podává popis toho, jak […]