Rubriky
Haftarot

Haftarat Chukat

Šoftim (Soudců) 11:1-33 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22:1. Název „Chukat“, jenž je překládán slovem „Nařízení“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 7. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vojenský střet mezi Jiftachem […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Korach

Šmuel Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 16:1-18:32. Název „Korach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šelach lecha

Jehošua (Jozue) 2:1-24 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 13:1-15:41 (v Bibli kralické 13:2-15:41). Název „Šelach lecha“, jenž je překládán slovy „Vyšli si“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Behaalotcha

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 8:1-12:16 (v Bibli kralické 8:1-13:1). Název „Behaalotcha“, jenž je překládán slovy „Když budeš zapalovat“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí. Výše uvedená […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Naso

Šoftim (Soudců) 13:2-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 4:21-7:89. Název „Naso“, jenž je překládán slovem „Zjisti“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši (týdenním oddílu čtení z Tóry) jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel chag ha-Šavuot

Chavakuk (Abakuk) 3:1-19 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Pokud druhý den svátku Šavuot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel chag ha-Šavuot

Jechezkel (Ezechiel) 1:1-28; 3:12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 19:1-20:23 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak prorok Jechezkel (Ezechiel) spatřil slávu ha-Šem (doslova „toho Jména“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bemidbar

Hošea (Ozeáš) 2:1-22 (v Bibli kralické 1:10-2:20) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 1:1-4:20. Název „Bemidbar“, jenž je překládán slovy „V poušti“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bechukotaj

Jirmejahu (Jeremjáš) 16:19-17:14 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 26:3-27:34. Název „Bechukotaj“, který je překládán slovy „Mými nařízeními“, je zároveň druhou částí slova, jež se nachází v hebrejském zápise paraši jako první v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje výčet […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Behar

Jirmejahu (Jeremjáš) 32:6-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 25:1-26:2. Název „Behar“, jenž je překládán slovy „Na hoře“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Haftarat Behar se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení […]