Rubriky
Haftarot

Haftarat Tecave

Jechezkel (Ezechiel) 43:10-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 27:20-30:10. Název „Tecave“, jenž je překládán jako „Přikaž“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti jak ohledně vybudování a posvěcení obětiště, […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Zachor

Šmuel Alef (1. Samuelova) 15:1-34 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Purim (Losů), kdy si Židé připomínají, jak byli ve starověké perské říši Boží prozřetelností zachráněni před úplným vyhlazením, které tehdy zosnoval místokrál Haman, jenž byl potomkem Amaleka. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Truma

Melachim Alef (1. Královská) 5:26-6:13 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 25:1-27:19. Název „Truma“, jenž je překládán jako „Příspěvek“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti týkající se stavby Chrámu, […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Škalim

Melachim Bejt (2. Královská) 12:1-17 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází či přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce „adar“, v případě přestupného roku na Roš chodeš měsíce „adar šeni“ neboli „druhého adaru“. V takovém případě se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mišpatim

Jirmejahu (Jeremjáš) 34:8-22; 33:25-26 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 21:1-24:18. Název „Mišpatim“, jenž je překládán jako „Zákony“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se stejně jako paraša zmiňuje o […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Jitro

Ješajahu (Izajáš) 6:1-7:6; 9:5-6 (v Bibli kralické 6:1-7:6; 9:6-7) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 18:1-20:23. Název „Jitro“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Jméno Jitro se vykládá jako „Jeho zbytek“. Výše uvedená haftara […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bešalach

Šoftim (Soudců) 4:4-5:31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-17:16. Název „Bešalach“, jenž je překládán souslovím „Když vyhnal“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vítězství bojovníků, v jejichž čele stála prorokyně […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bo

Jirmejahu (Jeremjáš) 46:13-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 10:1-13:16. Název „Bo“, jenž je překládán jako „Pojď“ (Efraim Sidon),  je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, obsahuje ohlášení trestů, které přijdou […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaera

Jechezkel (Ezechiel) 28:25-29:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 6:2-9:35. Název „Vaera“, jenž se dá přeložit souslovím „Ano, ukázal jsem se“ (Miloš Pavlík), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, pojednává […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šemot

Ješajahu (Izajáš) 27:6-28:13; 29:22-23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 1:1-6:1. Název „Šemot“, jenž je překládán slovem „Jména“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Názvu „Šemot“ je rovněž používáno k označení celé Druhé knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se […]