Rubriky
Haftarot

Haftarat Lech lecha

Ješajahu (Izajáš) 40:27-41:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 12:1-17:27. Název „Lech lecha“, jenž je překládán slovy „Odejdi sobě“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že moudří Jisraele (Izraele) vyložili slova z Ješajahu 41:3-4 tak, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Noach

Ješajahu (Izajáš) 54:1-55:5 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 6:9-11:32. Název „Noach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 3. slovem v pořadí. Jméno Noach (Noe) se vykládá jako „Odpočinutí“. Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Berešit

Ješajahu (Izajáš) 42:5-43:10 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua („týdennímu oddílu“ čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 1:1-6:8. Název „Berešit“, jenž je překládán slovem „První“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Názvu „Berešit“ je rovněž používáno k označení celé První knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vezot haberacha

Jehošua (Jozue) 1:1-18 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim 33:1-34:12, která se čte o slavnosti Simchat Tora (Radost z Tóry), při níž se uzavírá roční období, v jehož průběhu je obřadně přečteno všech pět knih Mojžíšových. Název „Vezot haberacha“, jenž je překládán slovy „A toto je ono požehnání“ (Efraim Sidon), je tvořen […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šel Šmini aceret

Melachim Alef (1. Královská) 8:54-66 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro svátek Šmini aceret (Osmý den slavnostního shromáždění), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 14:22-16:17 a maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:35-30:1. Pokud Šmini aceret připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša společně s parašat „Vezot […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat chol ha-moed šel Sukot

Jechezkel (Ezechiel) 38:18-39:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 33:12-34:26 s příslušným zvláštním maftirem („uzavírající“ čtené části Tóry). Tato paraša a haftara je čtena pouze v případě, že Šabat připadne na některý prostřední den svátku Sukot (stánků), tzn. 3. až 6. den.

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Sukot

Melachim Alef (1. Královská) 8:2-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16.

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Sukot

Zecharja (Zacharjáš) 14:1-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16. Pokud první den svátku Sukot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Haazinu

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 32:1-52. Název „Haazinu“, jenž je překládán slovem „Naslouchejte“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-mincha šel Jom kipur

Jona (Jonáš) 1:1-4:11, Micha (Micheáš) 7:18-20 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro odpolední bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 18:1-30. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato odpolední sváteční paraša společně s ranní sváteční parašou považována za týdenní […]