Rubriky
Nezařazené

Modlitba

Níže uvedené není vyčerpávající! Článek pravidelně rozšiřujeme. Úvodem Modlitební knížka se v židovství nejčastěji označuje jako SIDUR (doslova „uspořádání“). Sidur Brit Olam obsahuje předpisy, kterými se noachidé mohou řídit, aniž by se tím dopouštěli něčeho nepatřičného. Vzhledem k tomu, že tento sidur zatím nevyšel v českém jazyce, nastíníme alespoň jeho hrubé obrysy. Mějme však neustále […]

Rubriky
Nezařazené

Brit Šalom hlouběji

Níže naleznete podrobnější vysvětlení k vybraným halachot z knihy Brit Šalom. Vysvětlení jsou volným zpracováním z pravidelných setkání noachidů pod vedením rabína Chajima Goldberga. V hranatých závorkách jsou pak vysvětlení, která nepocházejí z těchto setkání, ale přišla nám zajímavá. Zápisky zatím neprošly schválením. Nejedná se tedy o závazný výklad! Kdo jsou noachidé? Stvořitel celého vesmíru […]

Rubriky
Nezařazené

Předmluva k siduru Brit Olam

„Drahocenný je člověk, který byl stvořen k obrazu Božímu.“ Rabi Akiva v těchto několika málo slovech poukazuje na skutečnost, že všichni máme Boží jiskru, která nás uvnitř ponouká k tomu, abychom toužili po Stvořiteli Světa. Každý z nás, ať už pocházíme z kteréhokoliv koutu světa, slyší někde v hloubi své duše neustálé volání přilnout ke […]

Rubriky
Nezařazené

Ješua ha-Nocri

Níže uvádíme výbor z židovských zdrojů o postavě zvané Ježíš Nazaretský či Ješua ha-Nocri (יֵשׁוּעַ הַנּוֹצְרִי). Nejedná se o vyčerpávající seznam. Důvod, proč jsme tuto stránku založili, je skutečnost, že se na nás obracejí lidé s dotazy na tuto osobu. Naším záměrem není tyto zdroje hodnotit, to ponecháváme čistě na čtenáři. Považujeme však za důležité […]

Rubriky
Nezařazené

Tehilim

Součástí hebrejského Písma je také kniha Žalmů, neboli Tehilim. V židovství se ustálilo hned několik rozpisů čtení této knihy. Někteří ji přečtou celou za týden, jiní za měsíc. Jsou také rozpisy, které jsou jakýmsi výběrem jen některých určitých žalmů, které se nejlépe hodí k týdennímu rozpisu čtení Tóry na Šabat a ostatní svátky. Šabatová a […]