Rubriky
Nezařazené

Výňatky z židovských zdrojů

„Výňatky z židovských zdrojů“ představují námi přeložené úryvky z nejrůznějších židovských literárních děl. Seznam průběžně doplňujeme. Jedná se o výbor spisů, na které jsme narazili při našem pravidelném studiu noachidských přikázání. Úryvky překladů děl, jež v češtině již vyšly, vyjma překladu Bible, zde nepřepisujeme, mohou se zde však objevit naše vlastní překlady týchž cizojazyčných zdrojů. […]

Rubriky
Nezařazené

Noachidé a Nový Zákon

Článek „Noachidé a Nový Zákon“ odpovídá na některé z často kladených otázek noachidů, kteří vyšli z křesťanství, nebo těch, kteří jsou křesťané, ale mají rovněž dotazy ohledně sedmi noachidských přikázáních v souvislosti s tzv. Novým Zákonem. Je Nový Zákon součástí Bible? Stručná odpověď Není. Nový Zákon je ve skutečnosti součástí pouze křesťanské Bible! Judaismus totiž […]

Rubriky
Nezařazené

Nežidé a judaismus – mylné představy

Nežidé a judaismus patří mezi méně diskutovaná témata a možná právě proto se nám začínají množit dotazy na to, co přesně se píše o nežidech a vztazích mezi židy a nežidy v židovských pramenech. Na internetu lze nalézt nejrůznější tvrzení, která jsou až příliš často buďto přímo lživá, anebo neříkají celou pravdu. Rozhodli jsme se […]

Rubriky
Nezařazené

Modlitba

Noachidé a modlitba. Úvodem Modlitební knížka se v židovství nejčastěji označuje jako sidur (doslova „uspořádání“, סִדּוּר). Sidur Brit olam obsahuje předpisy, kterými se noachidé mohou řídit, aniž by se tím dopouštěli něčeho nepatřičného. Vzhledem k tomu, že tento sidur zatím nevyšel v českém jazyce, nastíníme jeho obsah alespoň v hrubých obrysech. Sidur Brit olam vychází […]

Rubriky
Nezařazené

Brit šalom hlouběji

Brit šalom hlouběji je náš stručný komentář ke knize Brit šalom. Níže naleznete podrobnější vysvětlení k vybraným halachot z knihy Brit Šalom. Vysvětlení jsou volným zpracováním z pravidelných setkání noachidů pod vedením rabína Chajima Goldberga. V hranatých závorkách jsou pak vysvětlení, která nepocházejí z těchto setkání, ale přišla nám zajímavá. Zápisky zatím neprošly schválením. Nejedná […]

Rubriky
Nezařazené

Ješua ha-Nocri

Níže uvádíme výbor z židovských zdrojů o postavě zvané Ježíš Nazaretský či Ješua ha-Nocri (יֵשׁוּעַ הַנּוֹצְרִי). Nejedná se o vyčerpávající seznam. Důvod, proč jsme tuto stránku založili, je skutečnost, že se na nás obracejí lidé s dotazy na tuto osobu. Naším záměrem není tyto zdroje hodnotit, to ponecháváme čistě na čtenáři. Považujeme však za důležité […]

Rubriky
Nezařazené

Tehilim

Součástí hebrejského Písma je také kniha Žalmů, neboli Tehilim. V židovství se ustálilo hned několik rozpisů čtení této knihy. Někteří ji přečtou celou za týden, jiní za měsíc. Jsou také rozpisy, které jsou jakýmsi výběrem jen některých určitých žalmů, které se nejlépe hodí k týdennímu rozpisu čtení Tóry na Šabat a ostatní svátky. Šabatová a […]