Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“,1 je tvořen dvěma slovy, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 2. a 3. místě v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: […]