Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajechi

Melachim Alef (1. Královská) 2:1-12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 47:28-50:26. Název „Vajechi“, jenž se dá přeložit souslovím „(A) žil“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša pojednává o tom, […]