Rubriky
Rabi Uri Šerki

Bar či bat micva

Původní video je možno shlédnout zde: Noahide Life Cycle – Bar/Bat Mitzva Šalom! Co je to bar či bat micva? Počínaje tímto věkem, začíná být člověk zodpovědný za konání micvot (přikázání), jelikož je považován za dostatečně vyzrálého, aby je dokázal náležitě plnit. Židovská tradice v tomto ohledu za nejvhodnější věk v případě chlapců považuje dosažení 13 […]

Rubriky
Rabi Uri Šerki

Psaná a ústní Tóra

Psaná a ústní Tóra. Jak rozumět slovům Tanachu? Článek pochází z knihy „Co je judaismus? O významu judaismu a židovského národa v dějinách lidstva“, kterou napsal rabi Uri Šerki. Na překladu stále pracujeme. Do jaké míry lze dnes rozumět slovům Tanachu? Co je to psaná Tóra? Psaná Tóra se skládá z tzv. pěti knih Mojžíšových: […]

Rubriky
Rabi Uri Šerki

Rabi Uri Šerki

Rabi Uri Šerki, jeho život a dílo. הָרַב אוּרִי שֶׁרְקִיRabi Uri Šerki Rodina Vzdělání Působení Zajímavosti Vydané knihy Hebrejské knihy, které již byly přeloženy buďto do češtiny, anebo alespoň do angličtiny, z hebrejského seznamu vynecháváme. Stejně tak vynecháváme knihy z anglického seznamu, pokud již byly přeloženy do češtiny. Seznam není úplný. Česky Anglicky Hebrejsky Kam […]

Rubriky
Rabi Uri Šerki

Brit mila – obřízka

Mazal tov! Narodil se syn nebo dcera. Obrovská radost! A co teprve narodí-li se dvojčátka! O to větší radost! V křesťanství je s tím ale spojena i menší potíž, jelikož to současně také znamená, že na svět přišla další duše plná hříchu. A každá taková duše musí být z hříchu vysvobozena. Židovství se na tutéž […]

Rubriky
Rabi Uri Šerki

Sedm micvot, víc nic?

Původní video je možno shlédnout zde: Noahide Life Cycle – Introduction Šalom! Byl jsem dotázán: Opravdu se sedm micvot určených pro benej Noach týká dodržování pouhých sedmi přikázání? Protože je-li těch přikázání skutečně jen sedm, tak je to žalostně málo! Navíc šest z těchto přikázání je záporných a pouze nám říkají, co nesmíme dělat. A […]

Rubriky
Rabi Uri Šerki

Předmluva k siduru Brit olam

Níže je uveden pracovní překlad předmluvy k noachidskému siduru Brit olam, který v roce 2015 vydala společnost Brit Olam – The Noahide World Center. Překlad je hotový, prochází však stále ještě jazykovou úpravou. Slovo ke čtenáři Je zakázáno modlit se k nepravým bohům, silám nebo předmětům z tohoto světa. Je dovoleno směrovat modlitby pouze ke […]