Rubriky
Haftarot

Haftarat Lech lecha

Ješajahu (Izajáš) 40:27-41:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 12:1-17:27. Název „Lech lecha“, jenž je překládán slovy „Odejdi sobě“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že moudří Jisraele (Izraele) vyložili slova z Ješajahu 41:3-4 tak, […]