Rubriky
Různé překlady

Targum Onkelos

Nejznámější aramejský překlad (výklad a komentář) Tóry, který podle židovské tradice užíval již Ezra v dobách návratu části židů z Babylónie do erec Jisrael. Jedná se o náš pracovní překlad […]

Rubriky
Různé překlady

Igeret ha-Ramban

Rambanův dopis z erec Jisrael (izraelské země) jeho synu Nachmanovi ve Španělsku. Při překládání jsme vycházeli ponejvíce z knihy „A Letter for the Ages“, kterou vydalo nakladatelství Artscroll. Jedná se […]

Rubriky
Nezařazené Různé překlady

Výňatky z židovských zdrojů

„Výňatky z židovských zdrojů“ představují námi přeložené úryvky z nejrůznějších židovských literárních děl. Seznam průběžně doplňujeme. Jedná se o výbor spisů, na které jsme narazili při našem pravidelném studiu noachidských […]