Rubriky
Haftarot

Haftarat Berešit

Ješajahu (Izajáš) 42:5-43:10

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua („týdennímu oddílu“ čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 1:1-6:8. Název „Berešit“, jenž je překládán slovem „První“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Názvu „Berešit“ je rovněž používáno k označení celé První knihy Mojžíšovy.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje vybídku k oslavě Boha, který stvořil nebe a zemi.