Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajigaš

Jechezkel (Ezechiel) 37:15-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 44:18-47:27. Název „Vajigaš“, jenž je překládán jako „Tu přistoupil“, je zároveň slovem, […]