Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat chol ha-moed šel Sukot

Jechezkel (Ezechiel) 38:18-39:16

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 33:12-34:26 s příslušným zvláštním maftirem („uzavírající“ čtené části Tóry). Tato paraša a haftara je čtena pouze v případě, že Šabat připadne na některý prostřední den svátku Sukot (stánků), tzn. 3. až 6. den.

Naposledy změněno: 12. 10. 2022