Noachidská společenství

Noachidská společenství, která jsou otevřena veřejnosti a další možnosti.

Noachidská společenství online

Od prosince 2021 probíhají pravidelná setkání česko-slovenských noachidů také online!

V současné době se zaměřujeme především na:

Studium knihy Brit Šalom – to již máme úspěšně za sebou.
Studium knihy Kuzari – rovněž úspěšně za námi.
Studium traktátu Pirkej avot – právě probíhá (viz níže).
Studium Maharalovy Derech chajim – to nás čeká v nejbližší době.

Dle potřeby, probíráme i cokoliv jiného v souvislosti s tradičním judaismem a noachidismem (rovněž není problém vracet se k již probraným tématům či navrhovat nové). Jsme otevřeni každému, kdo se upřímně zajímá o judaismus, pod podmínkou, že nemá v záměru vyvíjet mezi námi či židovskými obcemi misijní činnost (je však naprosto v pořádku přijít si mezi nás např. ujasnit, v čem vlastně spočívá rozdíl mezi různými úhly pohledu, naše setkání ovšem nejsou určena těm, kdo se ve skutečnosti jen chtějí přijít utvrdit v tom, že se judaismus v něčem mýlí – takoví nás mohou kontaktovat emailem, kde se jim v rámci možností pokusíme nabídnout náš úhel pohledu).

Připravuje se:
Studium knihy Svět modliteb (ve srovnání s noachidským sidurem Brit olam; v češtině také vyšlo: sidur Zichron David Jisrael)
Studium knihy Kicur šulchan aruch (ve srovnání s Brit šalom; v češtině také vyšlo: Praktický judaismus, Šaarej halacha)
Studium Rambamových spisů (vybrané části: Třináct článků víry, Jesodej ha-Tóra, Deot, Melachim umilchamotejhem, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání)
Studium Mišny (vyšlo v češtině: Zeraim, Talmud pro každého)
Úvod do Tanachu (vyšlo v češtině: Příběhy Tóry, Izrael soudců a králů, Králové Izraele, Ratolest Davidova, Pět knih Mojžíšových včetně haftarot, Žalmy s Rašího komentářem, Pět svátečních svitků)
Úvod do židovských svátků (vyšlo v češtině: Židovské svátky, Ner micva, Pražská pesachová hagada, Příběh knihy Ester, Pět svátečních svitků)
Úvod do kabaly (vyšlo v češtině: Vnitřní pouto, Židovská meditace, Meditace a Bible, Smysluplný život, Bahir, Sefer jecira, Zohar)
Judaismus a okolní svět (vyšlo v češtině: O svobodě a náboženství, Důstojnost v rozdílnosti, Velké partnerství, Ne v Božím Jménu, Halachický člověk, Osamělý člověk víry, Nachmanidovy polemiky, Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, Avonam, Polemika judaismu s islámem ve středověku)
Studium knihy Kapitoly rabího Eliezera

Kdy a jak se připojit?

V současné době probíhá hned několik pravidelných setkání online.
Stačí si jen vybrat a ve správný čas se připojit pomocí odkazu níže, anebo pomocí odkazů, které najdete v našem kalendáři:

Kalendář akcí (nejen šiurim)

Časy se však občas mohou měnit. V případě zájmu nás proto raději kontaktujte také emailem: derech@derech.cz (tím pádem se o případných změnách dozvíte vždy včas)

Na všechna setkání se dá připojit ve správný čas zde:
Připojit se ke studiu online (funguje jen ve správný čas)

Časy si zjistíte v kalendáři:
Kalendář akcí

Noachidská společenství v České republice

Bejt Avraham (בֵּית אַבְרָהָם)

Noachidské společenství z Třince.
Spravujeme tyto webové stránky.
Přeložili jsme knihu Brit Šalom.
Scházíme se pravidelně každou sobotu:
ul. Poštovní 604, 739 61 Třinec – Staré Město
email: derech@derech.cz
web: https://www.derech.cz/
Noachidské společenství Bejt Avraham z Třince (podrobněji)

Bnej Noach Praha

Noachidská komunita v Praze.
web: https://bnejnoach.cz/

Noachidská společenství v zahraničí

Celosvětové ústředí pro noachidy

Společnost Brit Olam vedená rabínem Uri Šerki v Jisraeli. Často také konzultujeme např. s rabínem Chajimem Goldbergem, který má na starost anglicky mluvící noachidy v rámci této společnosti.
web: https://noahideworldcenter.org/