Rubriky
Haftarot

Haftarat Mišpatim

Jirmejahu (Jeremjáš) 34:8-22; 33:25-26 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 21:1-24:18. Název „Mišpatim“, jenž je překládán jako „Zákony“,1 je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se stejně jako paraša zmiňuje o přikázání, které […]