Rubriky
Nezařazené

Tehilim

Součástí hebrejského Písma je také kniha Žalmů, neboli Tehilim.

V židovství se ustálilo hned několik rozpisů čtení této knihy. Někteří ji přečtou celou za týden, jiní za měsíc. Jsou také rozpisy, které jsou jakýmsi výběrem jen některých určitých žalmů, které se nejlépe hodí k týdennímu rozpisu čtení Tóry na Šabat a ostatní svátky.

Šabatová a sváteční čtení žalmů

Berešit139
Noach29
Lech lecha110
Vajera11
Chajej Sara45
Toldot36
Vajece3
Vajišlach140
Vaješev112
Mikec40
Vajigaš48
Vajechi41
Šemot99
Vaera46
Bo77
Bešalach66
Jitro19
Mišpatim72
Teruma26
Tecave65
Ki tisa75
Vajekhel61
Pekudej45
Vajikra50
Cav107
Šemini128
Tazria106
Mecora120
Acharej mot26
Kedošim15
Emor42
Behar112
Bechukotaj105
Bemidbar122
Naso67
Behaalotecha68
Šelach64
Korach5
Chukat95
Balak79
Pinchas50
Matot111
Masej49
Devarim137
Vaetchanan90
Ekev75
Ree97
Šoftim17
Ki tece32
Ki tavo51
Nicavim81
Vajelech65
Haazinu71
Beracha12
Šabatové žalmy (podle nakladatelství Artscroll)
Roš chodeš104
Šabat hagadol95
Pesach 1. den105, 114
Pesach 2. den66, 106, 74
Pesach 3. den78, 75, 80
Pesach 4. den78, 75
Pesach 5. den78, 75, 135
Pesach 6. den78, 75, 66
Pesach 7. den18
Pesach 8. den114, 136
Isru chag, Pesach118
Šavuot 1. den68, 29, 19
Šavuot 2. den29, 68
17. tamuz79
9. av137
Šabat nachamu90, 122
Selichot před Roš hašana89
Erev Roš hašana98, 95
Roš hašana 1. den81, 47
Roš hašana 2. den47, 81
Deset dní pokání10, 130
Šabat šuva32
Erev Jom kipur107, 100
Kol nidrej noc99, 97
Jom kipur65, 32
Sukot 1. den76, 96
Sukot 2. den66, 80, 42
Sukot 3. den97, 77, 29
Sukot 4. den97, 77, 50
Sukot 5. den97, 77, 94
Sukot 6. den97, 77, 81
Hošana raba88, 61, 82
Šemini aceret65, 12
Simchat Tora147, 8
Chanuka30
10. tevet74
Paršat šekalim49
Paršat zachor109
Esteřin půst22
Purim7, 22
Šušan purim60
Paršat para51
Paršat hachodeš77
Dům truchlení49
Svatba19
Brit mila12
Sváteční žalmy a ke zvláštním příležitostem (podle nakladatelství Artscroll)

Naposledy změněno: 19. 5. 2020