Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“, je zároveň slovem, které […]