Rubriky
Haftarot

Haftarat Bo

Jirmejahu (Jeremjáš) 46:13-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 10:1-13:16. Název „Bo“, jenž je překládán jako „Pojď“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, obsahuje ohlášení trestů, které přijdou na Egypťany.2 […]