Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šel Šmini aceret

Melachim Alef (1. Královská) 8:54-66

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro svátek Šmini aceret (Osmý den slavnostního shromáždění), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 14:22-16:17 a maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:35-30:1. Pokud Šmini aceret připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša společně s parašat „Vezot haberacha“ považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Naposledy změněno: 1. 10. 2023