Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaera

Jechezkel (Ezechiel) 28:25-29:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 6:2-9:35. Název „Vaera“, jenž se dá přeložit souslovím „Ano, ukázal jsem se“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, pojednává o vysvobození […]