Rubriky
Haftarot

Haftarat Truma

Melachim Alef (1. Královská) 5:26-6:13 (v Bibli kralické 5:12-6:13) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 25:1-27:19. Název „Truma“, jenž je překládán jako „Příspěvek“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti týkající se […]