Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tisa

Melachim Alef (1. Královská) 18:1-39 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 30:11-34:35. Název „Ki tisa“, jenž je překládán jako „Budeš-li zvedat“,1 je tvořen dvěma slovy, která se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 5. a 6. místě v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje událost, […]