Rubriky
Haftarot

Haftarat Bešalach

Šoftim (Soudců) 4:4-5:31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-17:16. Název „Bešalach“, jenž je překládán souslovím „Když vyhnal“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vítězství bojovníků, v jejichž čele stála prorokyně Devora (Debóra) […]