Rubriky
Brit šalom

Předmluva

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Lidstvo je dnes zastoupeno celkem sedmi miliardami duší, což je číslo, jaké v dějinách lidstva nemá vůbec obdoby. Tvůrčí síly ukryté v tomto ohromném davu lidí mají nesmírnou moc, avšak tytéž síly mohou lidstvu přinést i zničení. Budoucnost je tak trošku zahalena v nejistotě. Vše závisí na lidském jednání. Na tom, zda své tvořivé síly soustředíme na budování něčeho smysluplného, co nám přinese skutečné uspokojení, anebo si sami přivodíme zkázu tím, že své úsilí promrháme hledáním zdánlivého pocitu štěstí.

V poslední době jsme rovněž svědky neméně významné bitvy nad klíčovými otázkami života. Boj o to, jakými hodnotami se budou lidé řídit, je již v plném proudu. Ve své podstatě se však jedná o střet odlišných kultur. Převážně můžeme hovořit o potyčkách mezi západním a muslimským světem v různých obměnách a celé řadě dalších vlivů: vzestup kultury Dálného východu či hnutí New Age.