Rubriky
Brit šalom

Předmluva

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Tento název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší dodatečný název: „Noachidská přikázání pro běžný život“. Překlad zatím nebyl schválen – stále se na něm pracuje. Knihu v anglickém jazykovém podání, z níž překládáme, lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

V úhrnu je dnes lidstvo zastoupeno sedmi miliardami duší, což je počet, který v dějinách lidstva nemá žádnou obdobu. Tvůrčí síly, které jsou ukryté v tomto ohromném davu lidí, mají nesmírnou moc, avšak tytéž síly mohou lidstvu přinést i zkázu. Budoucnost je proto tak trošku zahalena v nejistotě. Vše závisí na lidském jednání. Na tom, zda své tvořivé síly soustředíme na budování něčeho smysluplného, co nám přinese skutečné uspokojení, anebo si sami přivodíme zkázu tím, že své úsilí promrháme hledáním zdánlivého pocitu štěstí.

V poslední době jsme rovněž svědky neméně významné bitvy, jež se týká klíčových otázek života. Boj o to, jakými hodnotami se budou lidé řídit, je již v plném proudu. Ve své podstatě se však jedná o střet odlišných kultur. Převážně můžeme hovořit o potyčkách mezi západním a muslimským světem v různých obměnách a celé řadě dalších vlivů, k nimž přispívá vzestup kultury Dálného východu či hnutí New Age.