Rubriky
Nezařazené

Zaobírání se Tórou nežidy

§1 Celá Tóra je dědictví, které B-h daroval výhradně židům. Kdokoliv z nežidů „zabředává“ do oblastí Tóry, které nijak nesouvisí s noachidským právem, podléhá trestu Rukou Nebes. Nežidé mají povinnost učit se řádně rozlišovat mezi zakázaným a dovoleným. Kdokoliv by spáchal některý z hrdelních zločinů vyjmenovaných v sedmi noachidských přikázáních, ať už omylem či z […]

Rubriky
Ševa micvot benej Noach

Hilchot Talmud Tora

Níže uvedené je výběr základních halachot, kterými by se měli řídit nežidé při zkoumání Tóry. Nejedná se o žádný vyčerpávající seznam. Nežidé mají povinnost věnovat se zejména tzv. sedmi přikázáním synům Noeho a porozumět jim do hloubky. Musejí být schopni dobře rozlišit mezi dovoleným a zakázaným. V tomto ohledu smějí bez obav zabíhat do nejmenších […]

Rubriky
Ševa micvot benej Noach

Sanhedrin – Talmud Bavli

Níže naleznete výbor překladů nejvýznamnějších částí traktátu Sanhedrin z babylonského Talmudu (Talmud Bavli) v souvislosti se sedmi přikázaními synům Noeho. Seznam zatím není konečný! Sanhedrin 56a Rabíni učili: תָּנוּ רַבָּנָן Sedm micvot1 bylo dáno synům Noeho – שֶׁבַע מִצְוֹת נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ soudy spolu s občanským právem2 a žehnání3 ha-Šem, דִּינִין וּבִרכַּת הַשֵּׁם modloslužba, odhalování […]