Rubriky
Haftarot

Haftarat Tazria

Melachim Bejt (2. Královská) 4:42-5:19

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 12:1-13:59. Název „Tazria“, jenž je překládán jako „Vydá sémě“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 11. v pořadí. Haftarat Tazria se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Tazria spojeno s parašat Mecora.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje uzdravení aramejského vojevůdce Naamana z onemocnění, které paraša označuje jako caraat (hebrejské slovo, jež obvykle překládáno jako malomocenství).

Naposledy změněno: 8. 9. 2023