Rubriky
Haftarot

Haftarat Šmini

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 6:1-7:17

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 9:1-11:47. Název „Šmini“, jenž je překládán jako „Osmého“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 3. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak ha-Šem (doslova „to Jméno“, Hospodin) usmrtil Uzu, když se při převozu neoprávněně dotkl svou rukou truhly smlouvy, což připomíná okolnost, při níž byli usmrceni Nadav (Nádab) a Avihu (Abíhú), jak ji popisuje paraša.

Naposledy změněno: 11. 4. 2023