Rubriky
Haftarot

Haftarat Šabat ve-Roš chodeš

Ješajahu (Izajáš) 66:1-24 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků), doslova „haftara Šabatu a Novoluní“, je čtena o Šabatu, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že v závěru čteného oddílu je příslib, „že od jednoho novoluní k druhému a od šabatu do šabatu bude přicházet každé tělo“,1 aby se kořilo před ha-Šem (doslova „tím Jménem“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel chag ha-Šavuot

Chavakuk (Abakuk) 3:1-19 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Pokud druhý den svátku Šavuot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel chag ha-Šavuot

Jechezkel (Ezechiel) 1:1-28; 3:12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 19:1-20:23 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak prorok Jechezkel (Ezechiel) spatřil slávu ha-Šem (doslova „toho Jména“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Kedošim

Jechezkel (Ezechiel) 22:1-16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 19:1-20:27. Název „Kedošim“, jenž je překládán jako „Svatí“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 10. v pořadí. Haftarat Kedošim se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Kedošim spojeno s parašat […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Acharej mot

Amos (Ámos) 9:7-15 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-18:30. Název „Acharej mot“, jenž je překládán jako „Po smrti“,1 je zároveň tvořen dvojicí slov, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši jako 4. a 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní Bůh skrze proroka […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mecora

Melachim Bejt (2. Královská) 7:3-20 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 14:1-15:33. Název „Mecora“, jenž je překládán jako „Malomocný“, je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje příběh čtyř mecorim („malomocných“, přesněji však […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Tazria

Melachim Bejt (2. Královská) 4:42-5:19 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 12:1-13:59. Název „Tazria“, jenž je překládán jako „Vydá sémě“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 11. v pořadí. Haftarat Tazria se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Šmini

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 6:1-7:17 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 9:1-11:47. Název „Šmini“, jenž je překládán jako „Osmého“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 3. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak ha-Šem (doslova „to […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom acharon šel Pesach

Ješajahu (Izajáš) 10:32-12:6 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro osmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom acharon šel Pesach (poslední pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom švii šel Pesach

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro sedmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-15:26 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom švii šel Pesach (osmý pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována […]