Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Pesach

Melachim Bejt (2. Královská) 23:1-9, 21-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak judský král Jošijahu (Jóšijáš) provedl ve své zemi […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Pesach

Jehošua (Jozue) 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:21-51 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Pokud Pesach připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. Výše […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hagadol

Malachi (Malachiáš) 3:4-24 (v Bibli kralické 3:4-4:6) Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Pesach (Přeskoku). Haftara končí opakováním těchto slov: „Proto nežli přijde Hospodinův den, ten veliký (hebrejsky HAGADOL) a strašný, posílám vám Elijaha proroka.“ V mnoha obcích je zvykem, že se při „mincha“ (odpolední bohoslužbě) čte část Hagady (doslova […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Cav

Jirmejahu (Jeremjáš) 7:21-8:3; 9:22-23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 6:1-8:36. Název „Cav“, jenž je překládán jako „Přikaž“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že připomíná synů Jisraele (Izraele) pravý smysl ustanovení o obětech, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajikra

Ješajahu (Izajáš) 43:21-44:23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 1:1-5:26. Název „Vajikra“, jenž je překládán jako „I zavolal“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Názvu „Vajikra“ je rovněž používáno k označení celé Třetí knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hachodeš

Jechezkel (Ezechiel) 45:16-46:18 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nebo přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce nisan. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:1-20, který popisuje oběť pesachového beránka a obsahuje příkaz učinit nisan […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Pekudej

Melachim Alef (1. Královská) 7:51-8:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 38:21-40:38. Název „Pekudej“, jenž je překládán jako „Registr“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje dokončení stavby Chrámu, což se podobá popisu […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajakhel

Melachim Alef (1. Královská) 7:40-50 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 35:1-38:20. Název „Vajakhel“, jenž je překládán jako „[A] shromáždil“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje některé podrobnosti týkající výroby […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Para

Jechezkel (Ezechiel) 36:16-38 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nejméně tři celé týdny svátku Pesach (Přeskoku). O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22, který pojednává o oběti „para aduma“ (červené krávy neboli jalovice), jejíhož popele […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tisa

Melachim Alef (1. Královská) 18:1-39 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 30:11-34:35. Název „Ki tisa“, jenž je překládán jako „Budeš-li zvedat“, je tvořen dvěma slovy, která se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 5. a 6. místě v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje událost, […]