Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom švii šel Pesach

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro sedmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-15:26 s maftirem […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Pesach

Melachim Bejt (2. Královská) 23:1-9, 21-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Pesach

Jehošua (Jozue) 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:21-51 s maftirem […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hagadol

Malachi (Malachiáš) 3:4-24 (v Bibli kralické 3:4-4:6) Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Pesach (Přeskoku). Haftara končí opakováním těchto slov: „Proto nežli přijde Hospodinův […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Cav

Jirmejahu (Jeremjáš) 7:21-8:3; 9:22-23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 6:1-8:36. Název „Cav“, jenž je překládán jako „Přikaž“, je zároveň slovem, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajikra

Ješajahu (Izajáš) 43:21-44:23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 1:1-5:26. Název „Vajikra“, jenž je překládán jako „I zavolal“, je zároveň slovem, […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hachodeš

Jechezkel (Ezechiel) 45:16-46:18 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nebo přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce nisan. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Pekudej

Melachim Alef (1. Královská) 7:51-8:21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 38:21-40:38. Název „Pekudej“, jenž je překládán jako „Registr“, je zároveň […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajakhel

Melachim Alef (1. Královská) 7:40-50 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 35:1-38:20. Název „Vajakhel“, jenž je překládán jako „[A] shromáždil“ (Efraim […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Para

Jechezkel (Ezechiel) 36:16-38 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nejméně tři celé týdny svátku Pesach (Přeskoku). O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení […]