Rubriky
Haftarot

Haftarat Emor

Jechezkel (Ezechiel) 44:15-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 21:1-24:23. Název „Emor“, jenž je překládán slovem „Mluv“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se podobně, jak je tomu […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Acharej mot

Amos (Ámos) 9:7-15 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-18:30. Název „Acharej mot“, jenž je překládán jako „Po smrti“, je zároveň tvořen dvojicí slov, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši jako 4. a 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní Bůh skrze proroka […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat le-erev Roš chodeš šechal be-Šabat

Šmuel Alef (1. Samuelova) 20:18-42 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků), doslova „haftara k předvečeru Nového měsíce, který připadne na Šabat“, je čtena o Šabatu, po němž následuje den, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že začátek haftary popisuje, jak Jehonatan (Jónatan) mluví k Davidovi právě v tento erev […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom acharon šel Pesach

Ješajahu (Izajáš) 10:32-12:6 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro osmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom acharon šel Pesach (poslední pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom švii šel Pesach

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro sedmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-15:26 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom švii šel Pesach (osmý pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Pesach

Melachim Bejt (2. Královská) 23:1-9, 21-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak judský král Jošijahu (Jóšijáš) provedl ve své zemi […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Pesach

Jehošua (Jozue) 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:21-51 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Pokud Pesach připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. Výše […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hagadol

Malachi (Malachiáš) 3:4-24 (v Bibli kralické 3:4-4:6) Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Pesach (Přeskoku). Haftara končí opakováním těchto slov: „Proto nežli přijde Hospodinův den, ten veliký (hebrejsky HAGADOL) a strašný, posílám vám Elijaha proroka.“ V mnoha obcích je zvykem, že se při „mincha“ (odpolední bohoslužbě) čte část Hagady (doslova […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hachodeš

Jechezkel (Ezechiel) 45:16-46:18 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nebo přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce nisan. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:1-20, který popisuje oběť pesachového beránka a obsahuje příkaz učinit nisan […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Para

Jechezkel (Ezechiel) 36:16-38 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nejméně tři celé týdny svátku Pesach (Přeskoku). O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22, který pojednává o oběti „para aduma“ (červené krávy neboli jalovice), jejíhož popele […]