Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajece

Hošea (Ozeáš) 12:13-14:10 (v Bibli kralické 12:12-14:9) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 28:10-32:3 (v Českém ekumenickém překladu 28:10-32:3[2]). Název „Vajece“, jenž je překládán jako „(A) vyšel“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o tom, že Bůh od samého počátku miloval […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“, je tvořen dvěma slovy, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 2. a 3. místě v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajera

Melachim Bejt (2. Královská) 4:1-37 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 18:1-22:24. Název „Vajera“, jenž je překládán slovy „[A] zjevil se“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje proroctví, které Elíša vypověděl Šunamitce […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Lech lecha

Ješajahu (Izajáš) 40:27-41:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 12:1-17:27. Název „Lech lecha“, jenž je překládán slovy „Odejdi sobě“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že moudří Jisraele (Izraele) vyložili slova z Ješajahu 41:3-4 tak, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Noach

Ješajahu (Izajáš) 54:1-55:5 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 6:9-11:32. Název „Noach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 3. slovem v pořadí. Jméno Noach (Noe) se vykládá jako „Odpočinutí“. Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Berešit

Ješajahu (Izajáš) 42:5-43:10 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua („týdennímu oddílu“ čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 1:1-6:8. Název „Berešit“, jenž je překládán slovem „První“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Názvu „Berešit“ je rovněž používáno k označení celé První knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vezot haberacha

Jehošua (Jozue) 1:1-18 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim 33:1-34:12, která se čte o slavnosti Simchat Tora (Radost z Tóry), při níž se uzavírá roční období, v jehož průběhu je obřadně přečteno všech pět knih Mojžíšových. Název „Vezot haberacha“, jenž je překládán slovy „A toto je ono požehnání“ (Efraim Sidon), je tvořen […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šel Šmini aceret

Melachim Alef (1. Královská) 8:54-66 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro svátek Šmini aceret (Osmý den slavnostního shromáždění), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 14:22-16:17 a maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:35-30:1. Pokud Šmini aceret připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša společně s parašat „Vezot […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat chol ha-moed šel Sukot

Jechezkel (Ezechiel) 38:18-39:16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 33:12-34:26 s příslušným zvláštním maftirem („uzavírající“ čtené části Tóry). Tato paraša a haftara je čtena pouze v případě, že Šabat připadne na některý prostřední den svátku Sukot (stánků), tzn. 3. až 6. den.