Rubriky
Haftarot

Haftarat Naso

Šoftim (Soudců) 13:2-25 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 4:21-7:89. Název „Naso“, jenž je překládán slovem „Zjisti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši (týdenním oddílu čtení z Tóry) jako 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel chag ha-Šavuot

Chavakuk (Abakuk) 3:1-19 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Pokud druhý den svátku Šavuot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel chag ha-Šavuot

Jechezkel (Ezechiel) 1:1-28; 3:12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 19:1-20:23 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak prorok Jechezkel (Ezechiel) spatřil slávu ha-Šem (doslova „toho Jména“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bemidbar

Hošea (Ozeáš) 2:1-22 (v Bibli kralické 1:10-2:20) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 1:1-4:20. Název „Bemidbar“, jenž je překládán slovy „V poušti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Bechukotaj

Jirmejahu (Jeremjáš) 16:19-17:14 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 26:3-27:34. Název „Bechukotaj“, který je překládán slovy „Mými nařízeními“ (Efraim Sidon), je zároveň druhou částí slova, jež se nachází v hebrejském zápise paraši jako první v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Behar

Jirmejahu (Jeremjáš) 32:6-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 25:1-26:2. Název „Behar“, jenž je překládán slovy „Na hoře“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Haftarat Behar se nečte toho roku, kdy je o […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Emor

Jechezkel (Ezechiel) 44:15-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 21:1-24:23. Název „Emor“, jenž je překládán slovem „Mluv“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se podobně, jak […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Kedošim

Jechezkel (Ezechiel) 22:1-16 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 19:1-20:27. Název „Kedošim“, jenž je překládán jako „Svatí“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 10. v pořadí. Haftarat Kedošim se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Kedošim spojeno s parašat […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Acharej mot

Amos (Ámos) 9:7-15 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-18:30. Název „Acharej mot“, jenž je překládán jako „Po smrti“ (Efraim Sidon), je zároveň tvořen dvojicí slov, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši jako 4. a 5. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní Bůh […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mecora

Melachim Bejt (2. Královská) 7:3-20 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 14:1-15:33. Název „Mecora“, jenž je překládán jako „Malomocný“, je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje příběh čtyř mecorim („malomocných“, přesněji však […]