Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel chag ha-Šavuot

Chavakuk (Abakuk) 3:1-19

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31. Pokud druhý den svátku Šavuot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje modlitbu proroka Chavakuka (Abakuka), v níž se zavazuje k oslavě svého Boha jak za příznivých, tak nepříznivých okolností. K takové oslavě patří i zachovávání svátků, k nimž patří Šavuot, jenž je zmíněn v paraši a jenž je připomínkou událostí, kdy synové Jisraele (Izraele) obdrželi u hory Sinaj aseret ha-dibrot („deset slov“ neboli Desatero přikázání).

Naposledy změněno: 9. 6. 2024