Rubriky
Haftarot

Haftarat Šmini

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 6:1-7:17 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 9:1-11:47. Název „Šmini“, jenž je překládán jako „Osmého“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 3. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak ha-Šem (doslova „to […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajikra

Ješajahu (Izajáš) 43:21-44:23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 1:1-5:26. Název „Vajikra“, jenž je překládán jako „I zavolal“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Názvu „Vajikra“ je rovněž používáno k označení celé Třetí knihy Mojžíšovy. Výše uvedená haftara se […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajakhel

Melachim Alef (1. Královská) 7:40-50 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 35:1-38:20. Název „Vajakhel“, jenž je překládán jako „[A] shromáždil“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje některé podrobnosti týkající výroby […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mikec

Melachim Alef (1. Královská) 3:15-4:1 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 41:1-44:17. Název „Mikec“, jenž se dá přeložit souslovím „Po uplynutí“ (Miloš Pavlík), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na svátek Chanuka (Zasvěcení), je místo […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajelech

Hošea (Ozeáš) 14:2-10 (v Bibli kralické 14:1-9), Micha (Micheáš) 7:18-20, Joel (Jóel) 2:11-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 31:1-30. Název „Vajelech“, jenž se dá přeložit jako „A šel“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. […]