Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o tom, že Bůh od samého […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“ (Efraim Sidon), je tvořen dvěma slovy, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 2. a 3. místě v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajera

Melachim Bejt (2. Královská) 4:1-37 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 18:1-22:24. Název „Vajera“, jenž je překládán slovy „[A] zjevil se“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje proroctví, které Elíša […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat erev Roš chodeš

Šmuel Alef (1. Samuelova) 20:18-42 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, po němž následuje den, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že začátek haftary popisuje, jak Jehonatan (Jónatan) mluví k Davidovi právě v tento erev (předvečer) Roš chodeš těmito slovy: „Zítra je slavnost novoluní, …“ […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajelech

Hošea (Ozeáš) 14:2-10 (v Bibli kralické 14:1-9), Micha (Micheáš) 7:18-20, Joel (Jóel) 2:11-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 31:1-30. Název „Vajelech“, jenž se dá přeložit jako „A šel“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. […]