Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Škalim

Melachim Bejt (2. Královská) 12:1-17 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází či přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce „adar“, v případě přestupného roku na Roš chodeš měsíce „adar šeni“ neboli „druhého adaru“. V takovém případě se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mišpatim

Jirmejahu (Jeremjáš) 34:8-22; 33:25-26 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 21:1-24:18. Název „Mišpatim“, jenž je překládán jako „Zákony“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se stejně jako paraša zmiňuje o […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mikec

Melachim Alef (1. Královská) 3:15-4:1 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 41:1-44:17. Název „Mikec“, jenž se dá přeložit souslovím „Po uplynutí“ (Miloš Pavlík), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na svátek Chanuka (Zasvěcení), je místo […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat erev Roš chodeš

Šmuel Alef (1. Samuelova) 20:18-42 Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, po němž následuje den, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že začátek haftary popisuje, jak Jehonatan (Jónatan) mluví k Davidovi právě v tento erev (předvečer) Roš chodeš těmito slovy: „Zítra je slavnost novoluní, …“ […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajelech

Hošea (Ozeáš) 14:2-10 (v Bibli kralické 14:1-9), Micha (Micheáš) 7:18-20, Joel (Jóel) 2:11-27 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 31:1-30. Název „Vajelech“, jenž se dá přeložit jako „A šel“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. […]