Rubriky
Haftarot

Haftarat Acharej mot

Amos (Ámos) 9:7-15

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-18:30. Název „Acharej mot“, jenž je překládán jako „Po smrti“ (Efraim Sidon), je zároveň tvořen dvojicí slov, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši jako 4. a 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní Bůh skrze proroka vytýká synům Jisraele (Izraele), že ve svém jednání postupují jako synové Kušitů, kteří jsou příbuznými Micrijců (Egypťanů), a upozorňuje je, že si takovým jednáním přivodí vyhnanství. Haftara tím navazuje na napomenutí obsažená v paraši, podle nichž je synům Jisraele zapovězeno napodobovat Micrijce v tom, „co dělají v zemi Micrajim“ (Vajikra 18:3), s připojenou výstrahou: „Aby vás ta země, kdybyste ji znečišťovali, nevyzvrátila jako vyzvracela ten národ před vámi.“ (Vajikra 18:28)