Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom acharon šel Pesach

Ješajahu (Izajáš) 10:32-12:6

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro osmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 15:19-16:17 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom acharon šel Pesach (poslední pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že osvětluje smysl zachovávání svátků včetně Pesachu, o nichž se pojednává v paraši.