Rubriky
Haftarot

Haftarat Kedošim

Jechezkel (Ezechiel) 22:1-16

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 19:1-20:27. Název „Kedošim“, jenž je překládán jako „Svatí“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 10. v pořadí. Haftarat Kedošim se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Kedošim spojeno s parašat Acharej mot.

Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní prorok připomíná synům Jisraele (Izraele), že páchání těch ohavností, o nichž je řeč v paraši, nemůže procházet bez následků.

Naposledy změněno: 6. 5. 2024