Rubriky
Haftarot

Haftarat Mecora

Melachim Bejt (2. Královská) 7:3-20

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 14:1-15:33. Název „Mecora“, jenž je překládán jako „Malomocný“, je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 8. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje příběh čtyř mecorim („malomocných“, přesněji však „postižených caraatem“, přičemž caraat je biblické označení jistého kožního onemocnění, které není totožné s tím, co se dnes označuje jako malomocenství neboli lepra), což obsahově doplňuje ustanovení, jež ohledně mecorim uvádí paraša.

Naposledy změněno: 8. 9. 2023