Rubriky
Události

Evropská noachidská konference 2023

Krátká reportáž o evropské noachidské konferenci, která proběhla v roce 2023 v Praze.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 20. 1. 2023

Základní údaje

Místo a datum konání konference:

 • Praha, synagóga Ahavat Josef
 • 15.–17. 1. 2023

Hlavní řečníci a vystupující hosté:

 • Rabi Uri Šerki
 • Rabi Chajim Goldberg
 • Rabi Zeev Rubins
 • Rabi Avraham Khalifa
 • Rabi Manis Barash
 • Rabi David Peter
 • a další

Země, z nichž pocházeli noachidé, kteří se konference zúčastnili:

 • Česká republika
 • Francie
 • Německo
 • Rakousko
 • Ukrajina
 • Rusko
 • Kypr
 • Bulharsko
 • a další

Jazyky, v nichž se hovořilo:

 • angličtina (nejčastější)
 • ruština
 • hebrejština
 • francouzština
 • němčina
 • čeština
 • a další

Program

Níže jen krátké shrnutí toho, co se na konferenci probíralo nebo odehrálo:

 • Každodenní modlitby (možnost účasti na pravidelných modlitbách v synagóze o šacharit, mincha a aravit).
 • Brit olam – bližší podrobnosti o pořadatelích a jejich aktivitách ve světě (co se v poslední době událo, co se chystá, nové knihy, které vyšly, možnosti spolupráce a pod.).
 • Spolupráce mezi Bohem a člověkem (co to znamená být člověkem, čím se lišíme od zvířat, proč Bůh stvořil svět, proč vznikl židovský národ a proč je ve světě tolik národů, význam mravních hodnot atd.).
 • Zakládání noachidských komunit po celém světě (vzrůstající počet noachidů, hledání „odpovědí, pravdy a víry“, ohlédnutí napříč světadíly, rozdíly mezi zeměmi a noachidskými komunitami, komunitní život, společné modlitby, studium, diskuze, způsoby zakládání komunit, možnosti organizování se a sdružování, pořádání konferencí, workshopů apod.).
 • O důležitosti správného vyjadřování a pozitivního myšlení (zásadní rozdíly mezi pojmy: goj, nochri, ben Noach, žid, nežid, spravedlivý z národů atd.).
 • Co je to halacha, proč jsou rozdíly v názorech mezi rabíny, sporné a nedořešené otázky noachidismu, co noachidé smějí a nesmějí, podle čeho vybírat svého rabína, úloha židovského národa a noachidských moudrých, mír ve světě apod.
 • Prohlídka pražských židovských památek s průvodcem a zasvěceným výkladem (po stopách Maharala, fakta a fikce o jeho životě, golem apod.).
 • Příležitost přijmout noachidská přikázání před bejt dinem (rabínským soudem) Brit olam (tuto možnost využilo hned několik účastníků konference).
 • Otázky a odpovědi (každý z účastníků měl možnost v průběhu konference klást dotazy dle libosti).

Přiští rok v Jeruzalémě!

Pořízené záznamy

Pořadatel (Brit olam) uveřejnil některé útržkovité záznamy z konference i na youtube (většinou v angličtině):

Evropská noachidská konference 2023 – zahájení
Evropská noachidská konference 2023 – první den
Evropská noachidská konference 2023 – druhý den
Evropská noachidská konference 2023 – druhý den
Evropská noachidská konference 2023 – druhý den
Evropská noachidská konference 2023 – druhý den
Evropská noachidská konference 2023 – druhý den
Evropská noachidská konference 2023 – třetí den

Naposledy změněno: 20. 1. 2023