Rubriky
Haftarot

Haftarat Šelach lecha

Jehošua (Jozue) 2:1-24

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 13:1-15:41 (v Bibli kralické 13:2-15:41). Název „Šelach lecha“, jenž je překládán slovy „Vyšli si“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak Jehošua (Jozue) předtím, než se syny Jisraele (Izraele) překročil řeku Jarden (Jordán), poslal zvědy do zaslíbené země, což připomíná události s vysláním zvědů, jež jsou zaznamenány v paraši.