Rubriky
Haftarot

Haftarat Behaalotcha

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7)

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 8:1-12:16 (v Bibli kralické 8:1-13:1). Název „Behaalotcha“, jenž je překládán slovy „Když budeš zapalovat“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že mimo jiné popisuje vidění, v němž prorok spatřil menoru neboli svícen se sedmi světly. Vidění totiž připomíná přikázání z počáteční části paraši, v níž Bůh přikazuje Aharonovi (Áronovi), aby pečoval o světla menory.