Rubriky
Haftarot

Haftarat Korach

Šmuel Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 16:1-18:32. Název „Korach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje jednání Šmuela (Samuela), který byl nejen Korachovým potomkem, ale který se těšil v očích synů Jisraele (Izraele) obdobné vážnosti jako Moše (Mojžíš) a Aharon (Áron). Haftara navíc zaznamenává Šmuelovu výzvu (viz Šmuel Alef 12:3), která připomíná Mošeho zvolání k Bohu ohledně synů Jisraele, jež obsahovalo tato slova: „… vždyť jsem od nich nevzal ani osla a žádnému z nich jsem neuškodil.“ (Bemidbar 16:15)