Rubriky
Haftarot

Haftarat Korach

Šmuel Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 16:1-18:32. Název „Korach“1 je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje jednání Šmuela (Samuela), který byl nejen Korachovým potomkem, ale který se těšil v očích synů Jisraele (Izraele) obdobné vážnosti jako Moše (Mojžíš) a Aharon (Áron). Haftara navíc zaznamenává Šmuelovu výzvu (viz Šmuel Alef 12:3), která připomíná Mošeho zvolání k Bohu ohledně synů Jisraele, jež obsahovalo tato slova: „… vždyť jsem od nich nevzal ani osla a žádnému z nich jsem neuškodil.“ (Bemidbar 16:15)2

12:11 „A Hospodin poslal Jerubaala a Bedana …“ Jméno Jerubaal (יְרֻבַּעַל) značí „Ať se Baal ukáže velkým“ neboli „Baalův odpůrce“, kdežto Bedan (בְּדָן) se vykládá jako „Sám“ nebo „Syn Danův“.3 První jméno je jiné jméno soudce Gideona (Gedeóna),4 který zbořil Baalovo obětiště s ašerou (posvátným kůlem), ohledně druhého jména však nepanuje shoda. Podle Septuaginty a jiných zdrojů je Bedan soudce Barak (Bárak), podle jiných vykladačů se jedná o soudce Šimšona (Samsona), neboť pocházel z kmene Dan.5

Naposledy změněno: 26. 6. 2022

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 410. []
  3. HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. Str. 240 a 97. []
  4. Šoftim (Soudců) 6:32. []
  5. CYLKOW, I. Księga Samuela. Kraków: Austeria, 2014. ISBN 978-83-7866-001-9. Str. 56. []