Rubriky
Haftarot

Haftarat Ree

Ješajahu (Izajáš) 54:11-55:5

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 11:26-16:17. Název „Ree“, jenž je překládán slovem „Hleď“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Ree. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o třetí haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají bnej Jisrael (synům Izraele) poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“,2 kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.

54:12 „Tvá okna vyložím hyacinty, tvé brány z rubínů budou a tvé hradby z nejžádanějších kamenů.“ Saadja Gaon tato slova vztahuje na období, které nastane po zmrtvýchvstání, kdy ha-Šem (doslova „to Jméno“, Hospodin) v Jerušalajim (Jeruzalému) obnoví svou svatyni. „V nich se budou nacházet drahokamy a vzácné kameny, jak o tom hovořil Izaiáš: …“3

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 426. []
  3. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 266. []