Rubriky
Haftarot

Haftarat Naso

Šoftim (Soudců) 13:2-25

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 4:21-7:89. Název „Naso“, jenž je překládán slovem „Zjisti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši (týdenním oddílu čtení z Tóry) jako 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že pojednává o tom, jak Bůh skrze svého posla dává rodičům Šimšona (Samsona) na vědomí, že se jim narodí chlapec, který má být od svého narození nazírem. Zpráva o jeho nazírství má souvislost s některými právními ustanoveními, která jsou uvedena v paraši.