Rubriky
Haftarot

Haftarat Jitro

Ješajahu (Izajáš) 6:1-7:6; 9:5-6 (v Bibli kralické 6:1-7:6; 9:6-7)

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 18:1-20:23. Název „Jitro“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí. Jméno Jitro se vykládá jako „Jeho zbytek“.1

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vidění Boží vznešenosti, jež připomíná Boží zjevení u hory Sinaj, kdy byla izraelskému národu darována Tóra.

Poznámky

  1. Jan Heller: Výkladový slovník biblických jmen, Praha 2003, str. 253 []